HISTORIA

Pierwotna nazwa ulicy Dolnobrzeskiej to Dyhernfurther Strasse. Nazwa ta pochodzi od nazwy miejscowości Dyhernfurth (dzisiaj Brzeg Dolny) w kierunku której prowadziła ulica.

Z kolei Dyhernfurth zawdzięcza swoją nazwę baronowi Georgowi Abrahamowi von Dyhern, który w roku 1663 otrzymał prawa miejskie od cesarza Leopolda I, dla nabytej 3 lata wcześniej miejscowości.

Początkowo Dyhernfurther Strasse biegła przez podwrocławską miejscowość Deutsch Lissa (obecnie Wrocław Leśnica), która została włączona do Wrocławia w 1928 roku.

Najstarsze wzmianki o tej ulicy odnaleźć można na poniższym rysunkach wykonanych przez F. B. Wernera w roku 1755 (alternatywne źródła mówią o roku 1776) widoczny jest tutaj leśnicki zamek oraz kościół przy obecnej ulicy Wolskiej. Na pierwszym z rysunków, wzdłuż szpaleru drzew biegnie zaczątek tego, co dzisiaj jest ulicą Dolnobrzeską.

17551755_inneJak wyglądała Dyhernfurther Strasse można też przekonać się z licznych pocztówek wydawanych przed wojną przez lokalną drukarnię.

Także współcześnie można trafić na ślady historii, jest ich jednak mało.

Wynika to z faktu, że we wrześniu 1945 roku prezydent Wrocławia nakazał właścicielom nieruchomości – pod odpowiedzialnością karną – usunąć wszystkie niemieckie napisy. Z Breslau musiał powstać szybko Wrocław – miasto w którym nie było miejsca na niemiecką przeszłość. Tym bardziej zaskakujące, że do dnia dzisiejszego można na ulicy znaleźć wyraźne niemieckie ślady.

REKLAMA