HISTORIA

Pierwsza odnotowana nazwa ulicy Dolnobrzeskiej to Dyhernfurther Strasse. Nazwa ta pochodzi od nazwy miejscowości Dyhernfurth (dzisiaj Brzeg Dolny) w kierunku której prowadziła ulica. Z kolei Dyhernfurth zawdzięcza swoją nazwę baronowi Georgowi Abrahamowi von Dyhern, który w roku 1663 otrzymał prawa miejskie od cesarza Leopolda I, dla nabytej 3 lata wcześniej miejscowości. Nie oznacza to jednak, że ulica nie istniała wcześniej. Prom (a wcześniej przeprawa przez rzekę) w Brzegu Dolnym istniał od (!) 1491 r. do 2013 r. , a nie istniała droga w innym śladzie prowadząca do niego niż właśnie obecna ulica Dolnobrzeska.

Początkowo Dyhernfurther Strasse biegła przez podwrocławską miejscowość Deutsch Lissa (obecnie (Wrocław) Leśnica), która została włączona do Wrocławia w 1928 roku. Obecną nazwę zyskała ona jako jedna z pierwszych ulic w Leśnicy, jeszcze w 1945 r. za sprawą okólnika ZM (Zarządu Miejskiego) nr 97 z 30 listopada 1945 r (chronologicznie dopiero piątego zmieniającego nazwy ulic na polskie).  Było to związane z faktem, że nazwy geograficzne były stosunkowo łatwe do przetłumaczenia (polonizacji), a ulica Dolnobrzeska była jedną z dwóch (razem z obecną ulicą Średzką) arterii (niespecjalnie poszkodowanej przez działania wojenne) Leśnicy.

Najstarsze bezsprzeczne wzmianki o tej ulicy odnaleźć można na poniższym rysunkach wykonanych przez F. B. Wernera w roku 1755 (alternatywne źródła mówią o roku 1776) widoczny jest tutaj leśnicki zamek oraz kościół przy obecnej ulicy Wolskiej. Na pierwszym z rysunków, wzdłuż szpaleru drzew biegnie zaczątek tego, co dzisiaj jest ulicą Dolnobrzeską.

17551755_inneJak wyglądała Dyhernfurther Strasse można też przekonać się z licznych pocztówek wydawanych przed wojną przez lokalną drukarnię.

Także współcześnie można trafić na ślady historii, z każdym rokiem jest ich jednak coraz mniej.

Wynika to z faktu, że we wrześniu 1945 roku prezydent Wrocławia nakazał właścicielom nieruchomości – pod odpowiedzialnością karną – usunąć wszystkie niemieckie napisy. Z Breslau musiał powstać szybko Wrocław – miasto w którym nie było miejsca na niemiecką przeszłość. Tym bardziej zaskakujące, że do dnia dzisiejszego można na ulicy znaleźć wyraźne niemieckie ślady. Niestety kolejne remonty i modernizacje zacierają te pozostałości.