Mapy powojenne

Pierwsza powojenna mapa na której widoczna jest ulica Dolnobrzeska (ale ze względu na jej skale nie jest ona opisana) pochodzi z roku 1948.

1948Kolejna mapa pochodzi z ok. 1960 roku. Nie została ona nigdzie opublikowana. Mapa została pobrana ze strony http://dolny-slask.org.pl. Podkład mapy jest prawdopodobnie przedwojenny, na co wskazuje porównanie z mapą z roku 1939 zaprezentowanej w dziale map przedwojennych .

1960aNa poniższym zestawieniu (także z zasobów http://dolny-slask.org.pl) które powstało z poskładania map z 1973 i 1977 widać jak powiększył się obszar Wrocławia w okolicy ulicy Dolnobrzeskiej.

1973_1977Różnice między stanem przed i po wojnie prezentuje poniższa mapa topograficzna wydana przez w roku 1998 przez Głównego Geodetę Kraju. Dane pochodzą z arkusza M-33-34-D-a-2 w skali 1:10000. Na drugiej zakładce przedwojenna mapa topograficzna.

Kolejna z prezentowanych map pochodzi z planu Wrocławia wydanego przez poznańską firmę Pietruska & Mierkiewicz. Kliknięcie w wybrany fragment mapy otworzy jej powiększenie. Zwracam uwagę że po zmianach z dnia 1 lipca 2007 prezentowana na niej sieć komunikacyjna jest już nieaktualna, brakuje też najnowszych ulic.

dolnobrzeska_polnoc_maledolnobrzeska_poludnie_maleNajaktualniejsze mapy obejmujące swoim zasięgiem ulicę Dolnobrzeską, to przede wszystkim produkty dostępne on-line:
mapa Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia
mapa projektu UMP-pcPL
mapa znajdująca się na serwisie targeo.pl

Brak w powyższym zestawieniu map Google nie jest niestety przypadkiem, gdyż ich siatka kartograficzna aktualizowana jest z bardzo dużym opóźnieniem.