POŁOŻENIE

Ulica Dolnobrzeska znajduje się na zachodnich krańcach Wrocławia (Leśnica) w dzielnicy Fabryczna. Rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Średzką (drogą krajową 94), i biegnie poprzez Las Mokrzański w kierunku Brzegu Dolnego przechodząc w pewnym momencie w ulicę Wińską. Ze względu na brak zabudowań wzdłuż końcowego fragmentu ulicy dosyć ciężko zauważyć właściwy jej koniec.

Ulica ta ma także status drogi powiatowej, oznaczona jest jako droga 2052D. Nabycie tego statusu potwierdza nadanie Zarządu Woj. Dolnośląskiego Nr 229/II/03 z 6.05.2003. Jej numer ewidencyjny to P0020520264011. Analizując bazę TERYT dochodzimy do wniosku, że jest jedną z dwóch ulic w Polsce o tej nazwie, druga znajduje się 10 km dalej, we wsi Miękinia.

Długość  części ul. Dolnobrzeskiej w zarządzie ZDiUM (Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu) to 3001 metrów. Do tego należy dodać sięgacze (w okolicach ul. Ulowej i Smolnej) oraz łączniki związane głównie z wybudowanymi w XXI. blokami TBS. Ale również rozwojem odnóg, które nigdy nie zostały pełnoprawnymi ulicami. Sięgacze to ślepe odnogi głównej ulicy, a łączniki to krótkie odcinki dróg bez przyległych zabudowań łączące ulice znajdujące się w małej odległości od siebie.  I tak najdłuższym sięgaczem jest ten między ulicą Smolną a Ulową, licząc aż 241 metrów, następnie 127 metrowy „rezerwowy” sięgacz znajdujący się jedynie 45 metrów dalej. Nie jest on obecnie wykorzystywany będąc w większości przebiegu pasem zieleni lub ledwie widoczną, wydeptaną ścieżką .  Dwa łączniki łączą ulicę Polkowicką oraz Prężycką z Dolnobrzeską. Ten pierwszy umiejscowiony jest za blokiem TBS Dolnobrzeska 45-49 (na niektórych mapach błędnie oznaczany jako ul. Polkowicka), drugi z kolei to miejsce, gdzie obecnie znajduje się stacja roweru miejskiego Prochowicka/Dolnobrzeska o numerze 15170 (z bliżej nieznanych powodów nie jest on wykorzystywany, obustronnie odgrodzony słupkami i zarośnięty).

Niegdyś przedmiotem sporów był fakt, gdzie właściwie Dolnobrzeska się kończy. Ulica bowiem nietypowo urywa się przed granicami miasta, ale w miejscu bez jasnych punktów orientacyjnych. Jednak razem z digitalizacją różnych baz danych można śmiało wskazać koniec ulicy na „skrzyżowanie” z polną ulicą Iglastą. Jest to także granica osiedla Leśnica i Mokre. Problemem było głównie to, że ul. Iglasta nie jest w zarządzie ZDiUM Wrocław, a Lasów Państwowych.

Powyższe tłumaczy dlaczego ulica aż do granic Wrocławia nie nosi nazwy Dolnobrzeska. Leśnica została przyłączona do miasta w 1928 r. a Mokre dopiero w roku 1973.  Wcześniej będąc wsią nie posiadało nazw ulic wcale, będąc zbyt małe. Nazwa Wińska odnosi się do wsi w powiecie wołowskim. Przyłączenie to spowodowało też wydłużenie ulicy Dolnobrzeskiej, do zmian roku 1974 kończyła się ona, razem z Wrocławiem w okolicach obecnej ulicy Ulowej, a więc bagatela 1,5 kilometra wcześniej!