POŁOŻENIE

Ulica Dolnobrzeska znajduje się na zachodnich krańcach Wrocławia (Leśnica).

Rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicą Średzką, i biegnie poprzez Las Mokrzański w kierunku Brzegu Dolnego przechodząc w pewnym momencie w ulicę Wińską. Ze względu na brak zabudowań, moment tego przejścia jest zaznaczany na mapach w dosyć dowolny sposób.

I tak dla przykładu, wg aktualnej mapy Internetowej Mapy Wrocławia ulica kończy się przy skrzyżowaniu z ulicą Iglastą, ale już we wcześniejszych wersjach w/w mapy oznaczano ją na planie aż do ulicy Liściastej. Z kolei na topograficznej mapie Polski w skali 1:10000 (arkusz Wilkszyn) Dolnobrzeska kończy się przy odejściu w prawo ulicy Watowej.

Wyjaśnienie zagadki końca ulicy Dolnobrzeskiej podesłał mi jeden z czytelników tej strony, który wyjaśnił, że “na podstawie mapek geodezyjnych – katastru miejskiego ulica Dolnobrzeska kończy się za lasem od strony Mokrej, w miejscu, gdzie po lewej kończy się las, a zaczyna teren nowej działki rekreacyjnej. Działka ta na całej swojej długości, jest już przy ulicy Wińskiej”.

Na poniższej ilustracji przebieg całej ulicy oznaczony został przesuwającą się pomarańczową kropką.

gdzie_ulicaJakiś czas temu twierdziłem, że to jedyna ulica w Polsce o tej nazwie, ale okazało się to nieprawdą – ulica o tej nazwie znajduje się też w Miękini.

REKLAMA